aktualności

Podsumowanie spotkania „Kogeneracja czyli skojarzona gospodarka ciepła i energii elektrycznej”

W dniu 24.09.2015 r odbyło się ostatnie z cyklu branżowych spotkań w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV ETAP”, podczas którego omówione zostały zagadnienia równoczesnego...Czytaj dalej

„Konsultacje projektu programu priorytetowego NFOŚiGW RYŚ – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje spotkanie konsultacyjne w ramach 75 Forum Energia - Efekt – Środowisko. Spotkanie zaplanowano na dzień 8 września...Czytaj dalej

„KOGENERACJA CZYLI SKOJARZONA GOSPODARKA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ”

W dniu 04.09.2015 r Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. organizuje spotkanie branżowe EWE. Podczas kolejnego spotkania przyjrzymy się zagadnieniom równoczesnego wytwarzania...Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze eksperta na opracowanie pisemnej prezentacji oraz prelekcji

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. ogłasza  nabór eksperta  w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap)” finansowanego przez Unię Europejską w...Czytaj dalej

Informacja z postępowania na wybór eksperta krajowego (dotyczy: systemy nadzoru i sterowania energią ogłoszenie nr 1)

Informujemy, że w ramach postępowania nr 1 na opracowanie pisemnej prezentacji oraz prelekcji dotyczącej systemów nadzoru i sterowania lokalnymi źródłami energii podczas spotkania branżowego w...Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE na EKSPERTA (systemy nadzoru i sterowania energią)

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. ogłasza  nabór eksperta  w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap)” finansowanego przez Unię Europejską w...Czytaj dalej

Zrównoważony rozwój energetyczny Regionu

24 lipca 2015 r. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii dokonało uroczyście prezentacji swojej roli lidera specjalizacji „Zrównoważony rozwój energetyczny”. Dotychczasowe doświadczenia ŚCITT oraz plany...Czytaj dalej

SPOTKANIE BRNAŻOWE EWE

W dniu 24.07.2015 r odbędzie się spotkanie branżowe pn.: „Zrównoważony rozwój energetyczny Regionu -  możliwości rozwoju i oczekiwania rynku”. Na spotkaniu obok prezentacji naszych zamierzeń...Czytaj dalej

ZAGOSPODAROWANIE CIEPŁA ODPADOWEGO – spotkanie

W dniu 30 czerwca 2015 r. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje dzień informacyjny poświęcony zagadnieniom zarządzania zasobami/surowcami. Tematem przewodnim będzie ZAGOSPODAROWANIE CIEPŁA ODPADOWEGO....Czytaj dalej

PROGRAMY BADAWCZE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Trwa nabór w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG Program BIOSTRATEG obejmuje pięć obszarów badawczych , tj.: bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; racjonalne gospodarowanie zasobami...Czytaj dalej

„PREFABRYKOWANE BUDYNKI SOLARNE” – SPOTKANIE

W dniu 03.07.2015 r. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje spotkanie biznesowe w ramach Kręgu Innowacji EWE pn.: „PREFABRYKOWANE BUDYNKI SOLARNE”. Na spotkaniu zapoznamy...Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy OZE

Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o OZE. Poprawki złożyli posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proponowane regulacje mają na celu poprawę warunków funkcjonowania biogazowni rolniczych w ramach systemu...Czytaj dalej